Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 4290 1011 eller på 
cafe@kadetten.dk

Kadetten 
Kronborg 10A
3000 Helsingør

Ledelse

Direktør Lene Lissau (lene@kadetten.dk)

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Birte Flæng Møller (udpeget af Det Kooperative Fællesråd Helsingør) (birte@moeller-martensen.dk)
Næstformand Thomas Horn (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)
Liselotte Zedeler (udpeget af Det Kooperative Fællesråd Helsingør)
Jacob Levin Svendsen (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)
Bror Ronny Paul Iversen (udpeget af AKF)

Besøg Kadettens café, bageri, møde- og selskabslokaler i den historiske Sekondløjtnantsskole ved Kronborg Slot.

Stedet hvor kadetter i sin tid fik striber på skuldrene, når de rykkede op i rang og blev officerer. Og hvor kadetterne i dag sørger for, at alle gæster får en oplevelse, der rykker. Både ved smagsløgene, serviceopfattelsen og det historiske indblik i Kadettens unikke omgivelser.