Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 4290 1011 eller på 
cafe@kadetten.dk

Kadetten 
Kronborg 10A
3000 Helsingør

Ledelse

Direktør Lene Lissau (lene@kadetten.dk)

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Birte Flæng Møller (udpeget af Det Kooperative Fællesråd Helsingør) (birte@moeller-martensen.dk)
Næstformand Thomas Horn (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)
Liselotte Zedeler (udpeget af Det Kooperative Fællesråd Helsingør)
Jacob Levin Svendsen (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)
Peter Poulsen (udpeget af AKF)

Se Kadettens kontrolrapport