Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 4290 1011 eller på 
cafe@kadetten.dk

Kadetten 
Kronborg 10A
3000 Helsingør

Ledelse

Direktør Lene Lissau (lene@kadetten.dk)

Bestyrelse

Bestyrelsesformand Birte Flæng Møller (udpeget af Det Kooperative Fællesråd Helsingør) (birte@moeller-martensen.dk)
Næstformand Thomas Horn (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)
Liselotte Zedeler (udpeget af Det Kooperative Fællesråd Helsingør)
Jacob Levin Svendsen (selvsupplerende bestyrelsesmedlem)
Bror Ronny Paul Iversen (udpeget af AKF)

Se Kadettens kontrolrapport

Besøg Kadettens café, bageri, møde- og selskabslokaler i den historiske Sekondløjtnantsskole ved Kronborg Slot.

Stedet hvor kadetter i sin tid fik striber på skuldrene, når de rykkede op i rang og blev officerer. Og hvor kadetterne i dag sørger for, at alle gæster får en oplevelse, der rykker. Både ved smagsløgene, serviceopfattelsen og det historiske indblik i Kadettens unikke omgivelser.