Café
Kadettens økologiske café er stedet, hvor turister, borgere og alle i Kronværksbyen kan få stillet sulten, tørsten og selskabstrangen. Vi har også en mindre scene, hvor der vil være optrædener af forskellig karakter. Så vidt muligt har vi områdets historie med i alt, hvad vi tilbyder – det lærer vi både vi selv og vores gæster af. Caféen fungerer desuden som reception og postcentral for virksomhederne i Kronværksbyen.

Bageri
Vi bager dagligt økologisk brød i caféen. For at gøre sanseoplevelsen størst mulig foregår det – som i gamle dage på Kronborg – i en stor ovn direkte i caféen. Brødet indgår i caféens retter og Kadettens øvrige forplejning, ligesom vi sælger brød i caféen til at tage med hjem og bringer brød ud til virksomheder i nærområdet.

Mødelokaler
Kadettens mødefaciliteter kan lejes af virksomheder, organisationer og foreninger udefra. I den forbindelse står vi for at gøre lokalerne klar med alt fra opsætning af borde og stole til elektronisk udstyr og forplejning.

Selskabslokaler
Skal I holde konfirmation, bryllup eller en anden stor fest, har Kadetten selskabslokalerne og køkkenet samt de historiske omgivelser, der gør oplevelsen helt unik. Vi har selskabsmenuer, men skræddersyr gerne vores tilbud, så alle gæster bliver glade, og kadetterne får flere spændende opgaver.

Foredragssal og øvrige arrangementer
Vi lægger også hus til større arrangementer – det kan være inspirationsoplæg, foredrag, præsentationer m.v. Her står kadetterne for forplejning, klargøring af lokalerne samt serviceopgaver som registrering af deltagere, produktion af navneskilte, rundvisning i faciliteterne m.v.

Historiske arrangementer
Kadetten er initiativtager til forskellige tiltag, der bringer by og borg tættere sammen. Således bruger vi de historiske rammer til for eksempel at arrangere ’Den store soldatermiddag i Kassernegade’. Her dækker kadetterne op ved langborde, serverer soldatermad og giver gæsterne en historisk oplevelse.

Serviceopgaver
I samarbejde med virksomheder, organisationer, foreninger og øvrige aktører i nærområdet tager kadetterne hånd om forskellige serviceopgaver. Det giver en god og helstøbt oplevelse for deltagerne i diverse arrangementer. Samtidig træner det kadetterne i at have kontakt med publikum og opleve, at de bidrager med noget værdifuldt til andre. Serviceopgaverne kan spænde over alt fra affaldsindsamling, uddeling af drikkevarer, vejvisning og registrering af besøgende.

I vores cafe’ vil vi producere et særligt økologisk rugbrød som også vil indgå i mange af vores retter.

Det gør vi bl.a. fordi soldaterne i sin tid fik udleveret rugbrød som en del af deres “lønpakke”.

På Kronborg er der flere indmurede ovne, hvor rugbrødene blev bagt.

Kontakt os

Kontakt os for mere information
på telefon 4290 1011 eller på
Mail cafe@kadetten.dk

Kadetten
Kronborg 10A
3000 Helsingør